Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – to musisz wiedzieć!

Jeśli dysponujemy wolnymi środkami wcześniejsza spłata zobowiązania jest dobrym pomysłem. Możemy przy tym pozbyć się zadłużenia, a także zaoszczędzić na odsetkach. Jak wygląda wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego? Jakie wiążą się z tym koszta? Czy warto tego dokonać? O tym w poniższym artykule.

Wcześniejsza spłata kredytu – jak wygląda? 

Zaciągając kredyt gotówkowy, zobowiązujemy się do jego spłaty w wymaganej wysokości, wraz z odsetkami i innymi kosztami, w określonym czasie. Jednak zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim, mamy prawo do dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu gotówkowego. Kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim, gdy jego wysokość nie przekracza 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, a kredytodawca udzielił go w zakresie swojej działalności. 

Dlatego, zanim zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę, należy dokładnie zapoznać się z podpisaną umową. Tam znajdziemy wszystkie warunki z tym związane, np. okres, w którym nie możemy tego dokonać lub wysokość pobieranej opłaty przez bank. Jeżeli kredytodawca nie zawarł w umowie klauzuli o pobraniu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty, to nie zostanie ona pobrana. 

Chęć wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego należy zgłosić bankowi co najmniej 3 dni przed jej dokonaniem. Ponadto, warto złożyć wniosek o wyliczenie należnej kwoty. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ile dokładnie pieniędzy musimy oddać i unikniemy ryzyka niespłacania całości zobowiązania.

Wcześniejsza spłata kredytu a odsetki

Przy wcześniejszej spłacie kredytu, jego całkowity koszt zostaje pomniejszony o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy nawet, wtedy gdy ponieśliśmy je przed jego spłatą. Oznacza to, że jeżeli spłacimy zadłużenie w połowie okresu kredytowania, to powinniśmy uzyskać zwrot 50 proc. kosztów. Warto pamiętać, że opłaty notarialne ponoszone podczas ustanawiania zabezpieczeń kredytowych, są wyłączone ze zwrotu kosztów. A co w kwestii ubezpieczenia zapłaconego “z góry”? Jeżeli przy kredycie jednorazowo zapłaciliśmy za ubezpieczenie, to również możemy odzyskać niewykorzystaną część składki. 

Jednak przy wcześniejszej spłacie kredytu zwrot części jego odsetek może wyglądać inaczej. Wynika to z tego, że zmniejszają się one wraz z kolejnymi ratami oraz wpłaconym kapitałem. Oznacza to, że na początku okresu kredytowania spłacamy ich więcej niż na jego koniec. Wobec tego im później decydujemy się na wcześniejszą spłatę, tym udział odsetek w racie jest coraz mniejszy. 

W jakim terminie bank jest zobowiązany do rozliczenia kredytu gotówkowego? W ciągu 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania bank powinien dokonać jego rozliczenia. 

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego

Kredytodawca w umowie kredytu gotówkowego może zawrzeć klauzulę o pobraniu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Jednak przed jej zawarciem bank musi powiadomić o takiej prowizji, a także zasadach jej ustalenia. Co więcej, może on zastrzec ją w umowie, jeżeli “spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw”. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Prowizja za spłatę kredytu gotówkowego przed terminem naliczana jest zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim i nie może przekraczać: 

  • 1 proc. spłaconej części kredytu pod warunkiem, że okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu określonym w umowie przekracza jeden rok.
  • 0,5 proc spłacanej części kwoty kredytu, gdy okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu określonym w umowie nie przekracza jednego roku.

Ponadto, nie powinna przekraczać ona wysokości odsetek, które jesteśmy zobowiązani zapłacić kredytodawcy w okresie między spłatą kredytu przed terminem a uzgodnionym terminem zakończenia umowy. 

W przeciwnym wypadku nie może zostać pobrana prowizja przez bank.

Wcześniejsza spłata kredytu – warto?

Wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, warto rozważyć, szczególnie wtedy gdy chcemy zaciągnąć kolejny kredyt. Dzięki takiej spłacie nasza zdolność kredytowa wzrośnie, a ponadto budujemy pozytywną historię kredytową, gdyż pozbywamy się zadłużenia. Oznacza to, że stajemy się wiarygodnymi kredytobiorcami. Jednak zanim na to się zdecydujemy, należy zapoznać się z warunkami umowy i przeliczyć, czy prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest zbyt wysoka, a także sprawdzić, ile zyskamy na oprocentowaniu. 

Warto pamiętać, że im bliżej spłaty zobowiązania, tym mniejszą korzyść osiągniemy. Co więcej, jeśli kredyt jest nisko oprocentowany, może okazać się, że lepszym rozwiązaniem będzie przeznaczyć nadwyżkę finansową na coś innego. Dlatego też wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego powinna być dobrze przemyślana. 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*