Najważniejsze pojęcia w umowie kredytowej

Lektura umowy kredytowej dla przeciętnego kredytobiorcy może stać się udręką. Wszystko to przez obecność bankowych terminów, które nie wiadomo co do końca oznaczają. Lepiej nie polegać na własnych domysłach, a sprawdzić ich dokładne znaczenie.
Oto parę najważniejszych pojęć, które na pewno znajdą się w Twojej umowie kredytowej. Przez ich nieznajomość, możesz zapłacić za kredyt więcej niż się spodziewałeś.

Marża

Część składowa oprocentowania, będąca, krótko mówiąc, czystym zyskiem banku. Stopy procentowe są w danym momencie wspólnym elementem wszystkich ofert kredytowych. Wysokość marży w większości jest taka sama przez cały okres spłaty i przede wszystkim przesądza o konkurencyjności banków pod względem oferowanego oprocentowania.

WIBOR

Skrót ten oznacza stopę procentową ustalana codziennie o godz. 11., po której na rynku międzybankowym udzielane są kredyty. Wyznaczana po odrzuceniu skrajnych wartości jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe polskie banki. WIBOR stanowi podstawę wyznaczania oprocentowania kredytów udzielanych w Polsce. Większość kredytodawców stosuje stopę referencyjną ustalaną co kwartał, co oznacza, że co 3 miesiące ulega ona zmianie.

Oprocentowanie

Wyróżnia się dwa główne oprocentowania: nominalne i rzeczywiste. W skład pierwszego wchodzi stawka referencyjna WIBOR oraz marża banku. To właśnie je spotykamy w reklamach kredytowych. Oprocentowanie rzeczywiste odzwierciedla wysokość wszystkich opłat, jakie ponosimy w związku z kredytowaniem: oprocentowanie, prowizję, ubezpieczenie czy opłaty za dodatkowe usługi. To dzięki wskaźnikowi RRSO, odzwierciedlającego wszystkie opłaty, można porównać kredyty pod względem ich atrakcyjności.

Prowizja

Najczęściej oznacza jednorazową opłatę pobieraną za uruchomienie kredytu. Stanowi procent od udzielonej kwoty, rzadziej jest ustalana poziomie stałej stawki. Banki czasem proponują swoim klientom zerowe prowizje, jednak wtedy podwyższają nierzadko swoją marżę lub przy kredycie znajdziemy np. dodatkowe ubezpieczenie.
Możliwymi prowizjami, które spotkasz w umowie kredytowej, mogą dotyczyć wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty zobowiązania czy też niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym.

Rata kredytu

Część należności płacona w regularnych odstępach czasu, najczęściej co miesiąc. Zawiera w sobie część kapitałową i odsetkową, a więc zwracamy w niej pożyczone od banku środki i odsetki od pożyczonej kwoty.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*