Co wpływa na koszt kredytu hipotecznego?

Przy wyborze kredytu hipotecznego najważniejszą kwestią są jego warunki. Najczęściej zwracamy uwagę na oprocentowanie, jednak wiedzmy, że to nie wszystko, co składa się na jego całkowity koszt. Zobaczmy, z czego on wynika.

Pierwszą rzeczą, z której należy sobie zdać sprawę, że oprocentowanie tak chętnie podawane w ofertach kredytów składa się z dwóch elementów. Pierwsza to stopa procentowa, którą kształtuje bank centralny. Jej wysokość jest aktualizowana w okresie trzymiesięcznym, o czym informuje wskaźnik dla kredytów złotówkowych WIBOR 3M.

Niski poziom stóp procentowych wynoszący obecnie ok. 1,5% jest elementem zmiennym oprocentowania. Składnikiem stałym dla zdecydowanej większości ofert kredytowych jest marża. Ustala ją bank, określając w ten sposób własny zysk.

Marża wpływa na koszty, czy my możemy wpłynąć na marżę?

Na poziom marży możemy mieć pewien wpływ. Choćby przez zgromadzenie na start min. 20% wkładu własnego. Im pewniejszym dla banku kredytobiorcą będziemy, tym poziom marży powinien być niższy. Kredytodawcy doceniają stabilne zatrudnienie czy też staż pracy.

Marża to jeden z najważniejszych składników kredytu, obecnym w jego spłacie przez cały czas, przez co należy na nią zwracać uwagę szczególną. Pokazuje to bardzo dobrze to obniżenie marży o jeden punkt procentowy. Miesięczna rata kredytu spaść może wtedy o kilkanaście złotych, co w przeciągu trwania kredytu może uzbierać się w sumę kilkutysięczną.

Może być ona też podwyższona w przypadku słabej historii kredytowej, a obniżona, gdy zdecydujemy się na jakiś z produktów dodatkowych, jak np. ubezpieczenie. Ważne jest wtedy precyzyjne określenie np. wysokości składek ubezpieczeniowych, czy czasem nie przewyższają one kosztów wynikających ze standardowej marży.

Na koszt kredytu składa się też prowizja w przypadku popularnych hipotek nie przekraczająca zazwyczaj 5%. Dość często spotkamy się z możliwością wyboru niższej marży lub zerowej prowizji przy standardowej marży. Podobnie jak w przypadku produktów dodatkowych, opłacalność wszystkich wariantów trzeba dokładnie przeliczyć.

Podobnie, jak wziąć pod uwagę wszystkie dodatkowe koszty, jak opłatę przygotowawczą za czynności administracyjne, opłatę notarialną, za wpis hipoteki do księgi wieczystej, za wycenę nieruchomości czy obowiązkowa polisa od pożaru i innych zdarzeń losowych. Początek spłaty kredytu to również obowiązek spłaty ubezpieczenia pomostowego. Objawia się ono w podwyższonej o 1-2 punkty procentowe marży do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej jako swoiste zabezpieczenie banku.

Formuła rat i długość okresu kredytowania – jak wpływają na koszty?

Koszty kredytu różnią się ponadto ze względu na wybraną formułę ratalną. Raty równe od malejących różni proporcja części kapitałowej do odsetkowej. Raty malejące, choć trudniejsze na początku do spłaty powodują mniejsze całkowite koszty. Mniej odsetek do zapłaty powoduje też krótszy okres kredytowania, co doskonale pokaże po skorzystaniu z kalkulatora kredytowego https://hipoteki.net/ harmonogram spłat kredytu. Może to być dla kredytu z 10 lat krótszym okresem spłaty, lecz ratą o 300-400 zł większą oszczędność ponad 50 tys. zł.

Warto więc całkowite koszty zestawić z naszymi możliwościami spłaty raty. Zbilansowanie tych dwóch czynników przyczyni się do wyboru kredytu, który będziemy regularnie spłacać, nie biorąc na siebie kosztów, które można było uniknąć.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*